Nguyên Lạc

 

 

MÔI MẮT THU XƯA


Tiếng thu động khẽ lá vàng
Thôi em. t́nh đó đă tan theo mùa!
Lưng ong. mắt biếc. thu xưa
Môi cong hương mật. thiết tha t́nh đầu

Thu nay vàng lá gọi sầu
Thời gian đă nhuộm. phai màu tóc xưa!
Bạc đầu này. người bạc chưa?
T́nh rồi chắc cũng. phôi pha. mong ǵ!

Chiều hanh. nghiêng bóng tà huy!
Vời xa người đó. có khi nhói ḷng?
Rượu cay. mời bóng. đắng không?
Sao. b́nh trút ngược. nhớ thương vẫn đầy?!

Oan khiên ai vội khéo bày
Mù không người đó. lệ này thu xưa!

Nguyên Lạc

 

 

art2all.net