Nguyên Lạc

 

MÔI THU


 

1.

Môi em ngon tợ áp - bồ (apple)
Cắn vào một miếng khù khờ muôn niên
Con tim thu ấy đảo điên
Nh́n đâu cũng thấy. trăm miền môi mơ!

Thu phong lữ. nghiêng triền xa
Người giờ đâu thấy. bóng ta đối h́nh !
Đâu rồi mắt biếc môi xinh?
Người muôn năm cũ. bên vườn thu nao !

Chiều nay. vẫn măi thu nào
Vẫn người năm cũ. nhưng nào môi thu ?!
Thu xưa em dấu ở đâu?
Để tôi t́m lại vườn thu môi người ?

Làm sao níu được bờ môi?
Một thời vung dại có tôi thẫn thờ !
Vàng thu. môi nhớ môi xưa
Giá như môi ấy …
đâu giờ triền miên!


2.

Đâu rồi mắt biếc môi xinh?
Người muôn năm cũ bên triền thu nao!
Thu giờ đọng những cơn mơ
Tôi t́m gặp lại ngẩn ngơ môi nào!

Mây bay cánh gió chiều thu
Cho tôi gởi đến lời thơ bạc đầu
Bạc đầu chắc bạc t́nh nhau?
Mai thu vàng lá ...
xanh mầu trăm năm ?

Nguyên Lạc

 

 

art2all.net