Nguyn LạcMI TM MỒNG TƠI
.


.
1.
Th tay ngắt tri mồng tơi
Bậu thoa mi tm nhn ti bậu cười
Chuồn chuồn cắn rn tập bơi
Trn bờ dừa nước bậu cười gin tan
Động con cng gi đỏ cng
Thi li trố mắt bậu cng cười tươi!
.
2.
Đời người như ng my tri
Mươi năm tm lại đu rồi bậu xa
Bờ kinh dừa nước l đ
Thằng ti thời cũ tc giờ điểm sương
Lục bnh tri xuống tri ln
Bậu tri mất dấu mnh n ti ngồi!
.
Nhớ ơi mi tm mồng tơi!
.
 

Nguyn Lạc
 

 

art2all.net