Nguyn Lạc


MỘT CHT NGỌT NGO
(Tặng Đặng Lệ Khnh - để trả lời một bi thơ)

 

Một thời tnh ấy thiết tha
Giờ đy chỉ thấy xt xa bạc đầu
Bạc đầu người. bạc đầu nhau
Nhưng tnh c bạc theo mu thời gian?!

*
Thi em đời đ độc hnh
Quanh co rồi cũng một mnh ti thi!

Qun đi em. hy qun ti!
Nhớ chi tnh đ. để rồi khổ đau!
Xa đi em. xa đời nhau
Để ti. cn cht ngọt ngo mang theo!


Pht giy
em đ nghing đầu
vai anh
Tnh đ vẫn mu thời gian?

"Mu thời gian khng xanh
Mu thời gian tm ngt
Hương thời gian khng nồng
Hương thời gian thanh thanh"
*

*

Ngọt ngo cht ấy ti mang
một mnh
suốt kiếp
thời gian ngt mu!

C khng một kiếp đời sau?
Lại rồi tnh ấy vẫn mu thời gian!

Thi em tnh đ muộn mng
Thi ti tnh ấy đnh mang kiếp ny!


Nguyn Lạc
..........


[*] Mu thời gian - Đon Ph Tứ

 

 

art2all.net