Nguyên Lạc


 

MŨI TÊN VÀNG CUPID

"chú sẽ làm bàn ghế học đường
làm viên phấn viết chữ yêu thương"

(Tặng cháu - Phạm Hồng Ân)


Chú sẽ làm bia cho cháu bắn
Tên vàng Cupid trái tim côi*
Vết thương rất nhẹ và êm ái
Đủ đau nhoi nhói lúc trở trời
...

Đủ có chút ǵ lay nỗi nhớ
Nhân sinh kiếp đó lúc cuối đời
T́nh đó lai sinh rồi có gặp?
Tên vàng chú chịu bắn đi thôi!


Nguyên Lạc

………........

[*] Thần t́nh yêu Cupid (Thần thoại La Mă. Thần thoại Hy Lạp gọi là Eros ) Sử sách miêu tả Cupid là một bé trai không bao giờ lớn có đôi cánh trắng và luôn mang bên ḿnh cung và hai mũi tên, mũi tên vàng và mũi tên đồng. Mũi tên vàng bắn vào ai người đó sẽ yêu người đầu tiên ḿnh nh́n thấy say đắm, ngược lại mũi tên đồng khiến người bị bắn ghét cay ghét đắng người đó . 


 

 

art2all.net