Nguyên Lạc


 

NỖI NHỚ
Tặng thi sĩ Phạm Hồng Ân

Hồ Miramar ta nhớ Cà Mau
Có con sông bồi lở bờ nào
Hồ bao la như ḷng da diết
Nhớ em xưa môi mớm t́nh đầu

Hồ dương lam ta nhớ phố nao
Chuyến xe lam chở em ngày nào
Đến thăm anh chiều hanh mắt đợi
Đêm mồ côi riêng điếng t́nh nhau

Hồ riêng ta oán hận xuân nao
Nỡ gây chi dâu bể ba đào?
Phố Cà Mau vẫn chao ḷng nhớ?
Hồ Miramar lệ bỗng lưng trào!

Nguyên Lạc
 

---------------


Miramar Lake ở California USA


 

 

art2all.net