Nguyên Lạc


 

NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI

VẪN C̉N BÁM VÀO QUÁ KHỨ

"Chiến công khắc nhớ người hùng"

(45 năm -Thuy Giang, Hà Nội)


Thắng chi dân khổ khôn cùng
Cơ đồ rách nát nước non tơi bời
Tang thương đâu phải do trời
Oan khiên là bởi những lời ngụy ngôn!
Chiến công nhắc nhở buồn hơn
Huy chương khen thưởng đem chôn đi người!


 

Nguyên Lạc

 

 


 

 

art2all.net