Nguyên Lạc

 

 

Thơ Nguyên Lạc


 

 

PHÙ VÂN

Phù vân. th́ đă phù vân!
Làm sao giữ được. một vầng mây trôi?
Th́ thôi. người hỡi th́ thôi
Cơi riêng đời đó. chia đôi . ta đành!MẮT NGƯỜI

Mắt nàng
lá trúc bên song
Chém anh một nhát
vết ḷng trăm năm!BÀNG HOÀNG

chợ đời. gom nhặt sân si
quảy lên chùa đổi. từ bi. vô thường
trở về. rơi rắc dọc đàng
giai nhân thoáng hiện.tôi bàng hoàng tôi!
 


Nguyên Lạc
 

 

 

art2all.net