Nguyên Lạc

 

 

 

THIÊN THU

 

Người đă đến. đă đi. như sương khói
Nghe trong hồn. sóng động. vỡ bờ tôi!
Sầu "đoạn thủy". Thiên thu. Người vẫn biết [*]
Cổ độ chiều. Lữ khách. Trắng mây trôi!
 

...............


[*] "Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu/ Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu" - Lư Bạch


 

 


 

 

art2all.net