Nguyên Lạc

 

 

TIỄN NGƯỜI

(Tiễn biệt Tô Thùy Yên)


.
 

Đất trời gầy cuộc ly tan
Tôi mang áo trắng khăn tang tiễn người
Nắng chiều nhuộm tím bờ vai
Lay hồn tám sải chuông hoài vọng âm
.
Người đi vào cơi hư không
Để vần thơ lại muôn năm cho đời
"Ta về". về với đất trời
"Từ tâm vô lượng" những lời "nở hoa"
.
"Cảm ơn hoa nở v́ ta"
"Mười năm ta vẫn cứ là ta" thôi!
"Một lần kể lại rồi thôi"
"Đành không trải hết ḷng" tôi với người!
.
"Vầng trăng tiếc cuộc rong chơi"
"Tiếc đời hữu hạn". lẻ loi. "Ta về"!

 

Nguyên Lạc


.......
(" ") Một số lời thơ trong bài "Ta Về" của Tô Thùy Yên
.

 

 

 

art2all.net