Nguyên LạcT̀NH HƯ VÔ
.

 

 

Nhớ không đêm ấy gió lùa?
Vạt em áo mỏng cho vừa nụ hôn
Để tôi mơ giấc trăm năm
Thấy trăng rụng xuống sáng rằm ngực em
.
Giờ tôi quên chỗ tôi nằm
Đêm xanh trăng rụng ôm nhầm hư không!
Vuột tay dáng nhỏ hương trầm
Cái tôi đi kiếm trăm năm nụ quỳnh
.
Moi tim xem thử riêng ḿnh
Vẫn màu máu đỏ!
Sao t́nh hư vô?
.
Nguyên Lạc

 

 


 

 

art2all.net