Nguyên Lạc

 

 

T̀NH THU

Níu tay anh hỏi thu phai ?
Thưa em. thu đó vẫn hoài thu xưa !
Riêng em. mộng đă đủ chưa ?
Để tôi chưa thấy hoang sơ cuộc t́nh !

Nguyên LạcTHU NHỚ QUÊN

Nhớ hay quên cũng chỉ là huyễn vọng
theo tháng ngày rồi cũng phôi pha!
c̣n lại đây vài giọt lệ và ...
người năm cũ xót xa vầng mây trắng!

Người năm cũ mắt đầy. chiều nghiêng nắng
nghe trong hồn gai lạnh nỗi thu phong!
chiếc lá thu chao cánh. nhẹ tóc nào
thu lam biếc. hay mắt người lam biếc?!

Nhớ hay quên. cũng chỉ rồi thương tiếc
mùa thu nào không vàng lá rơi rơi?
tiếng thu nào không lay động hồn người?
và như thế. thu về... quên cùng nhớ!

Quên. là cố quên đi nỗi nhớ
nhớ làm chi. mộng vỡ tuổi thanh xuân?
quên đi thôi. những đau khổ đă từng!
đă từng nhớ. người ơi. sao quên được?!

Và như thế. quên quên. nhớ nhớ
chiều bên trời thu xứ lạ. vời trông
có ai đợi tôi không?
cùng với nỗi ḷng
sầu bạc tóc. người muôn năm cũ!

Chiều thu lạ. một người cô lữ
vàng một màu. đầy mắt nhớ quên!

Nguyên Lạc


 

 

art2all.net