Nguyn Lạc


 

TRCH BẬU


C lia thia lu rồi quen chậu?
Vợ chồng rồi th cũng quen hơi? *
Tủi thn ti lắm người ơi!
Hơi đu khng thấy... bậu rồi xa ti!

Chiều chiều ra đứng trng vời
Chim ku vượn h thấy đời quạnh hiu!
Đm về một bng c liu
Gi lùa khe cửa... mối ku nỗi buồn!

Huơ tay lạnh một chỗ nằm
Sng ra bi trước mắt đăm ngóng nhn
Bậu đu? Chỉ tm lục bnh
Lặng lờ con nước... buồn tnh hoa tri!

Ti giờ nhớ lắm bậu ơi!
Bậu giờ c nhớ những lời thề xưa?

"Trch ai rọc giấy bỏ ba
Khi thương thương vội, khi la la xa" **

Nguyn Lạc
 

...............
[*] Tục ngữ: "Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi"
[**] Ca dao


 

 

 

art2all.net