Nguyên Lạc

 


TRẦM TƯ 1

NHÂN SINH

Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó
sân si làm ǵ?
Con chim tiếng hót ai bi
Nắm xương cỏ mọc xanh ŕ ngóng trăng

Thực hư đen trắng tử sinh
Phù hư vọng tưởng
lời kinh tỏ tường
Duyên sinh duyên diệt duyên tương
Cái thân tứ đại
bụi hương bay vèo

Chong đêm nến lụn buồn theo
Ngoài song tiếng lá
chậm mau muôn trùng!

Nguyên Lạc


TRẦM TƯ 2

CHỮ T̀NH

Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó
tội ǵ chẳng yêu?

Buồn thôi
ta đă buồn nhiều
Vườn xuân đang rộ
rất nhiều sắc hoa

Này người xin hăy cùng ta
Vui cùng nhạc khúc chim ca bên trời !

Lưới t́nh muôn kiếp ai ơi
Tơ mành trói buộc
bứt rời được chăng?

Nguyên Lạc


 

 

art2all.net