Nguyên Lạc

 

 

TRẦM TƯ BÊN LY RƯỢU

(Tặng người bạn Tây Ninh: Hà Nguyên Du)

Thiên thượng phù vân như bạch y
Tu du hốt biến vi thương cẩu

(Đỗ Phủ)
Rượu cay?
Mong rượu thêm cay!
Dù ǵ
ta cũng chỉ say một đời

Nhân sinh
vân cẩu bên trời!
Lợi
Danh
vọng tưởng!
đổi dời bể dâu!
.
Tiếc chi?
lời đẹp t́nh nhau
Chắc chi?
hạnh ngộ đời sau sẽ là
.
Thôi tôi
"bào ảnh huyễn mơ" [*]
Có. Không
t́nh đó
mép bờ nhân duyên!
.
Tùy thời
duyên hợp duyên tan
Buồn chi?
mây trắng trên ngàn vẫn bay
.
Trăm năm
trường mộng phương ngoài!
Để tôi huyễn mộng
t́nh ai đẫm quỳnh!
.
Nguyên Lạc
 

...............


[*] Như mộng huyễn bào ảnh - Kinh Kim Cang 

 

art2all.net