Nguyên Lạc

 

Trăng nguyên tiêu

 

Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt (thơ Đường)*
Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời (Trịnh Công Sơn) **


***

Trăng trong. hắt đổ bóng dài
Ngắm trăng. sao cứ. nhớ hoài dáng xưa
Gió lay. sầu chắc đủ vừa?
Động tôi chút mộng. đêm mưa trao t́nh

Nguyên tiêu. đối bóng với ḿnh
Trong tôi trọn vẹn. bóng h́nh Nguyệt kia!
Mưa đêm. níu giữ chân về
Tay ôm t́nh ngất. điếng mê thân người

Từng vuông da thịt. ngọt môi
Cho nhau. quên mất đất trời ngoài song
Tiếng mưa. cùng khúc nhạc ḷng
Ḥa vui từng nốt
Đêm mong vô cùng

Nay rồi. mất dấu t́nh chung
Nguyên tiêu im vắng. tôi cùng bóng tôi!
Tưởng như. trăng chỉ trăng thôi
Trêu tôi. Nguyệt sáng!
Hồn tôi bóng người!


Nguyên Lạc

Đêm Nguyên tiêu 2018

----------
(*) Đêm Nguyên tiêu hoa đùa giỡn trăng
(**) Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
...
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời
Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên
Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một minh

(Nguyệt Ca - Trịnh Công Sơn)

 

 

 

art2all.net