Nguyn Lạc


 

TƯƠNG TƯ


"L ny l l xoan đo
Tương tư gọi n thế no hỡi em?"*

Lục bnh hoa tm tri m
Sầu ai bm bịp ku than lớn rng
Chiều buồn khi toả m sng
Bng người chẳng thấy ci lng nt tan!

Gi lay rụng trắng bng bần
Tương tư vậy đ c cần ni thm?
No nề tiếng vạc ku sương
Hồi chung triu mộ buồn thm nỗi chiều!

 

Nguyn Lạc


..............
[*] Ca dao
 

 

 

art2all.net