Nguyn Lạc

 

 

V đề 1, 8, 9


 

V ĐỀ 1

Nam m thế giới ta b
Cảm ơn Phật, Cha . cho ta yu người
V bằng . vắng mất nụ cười
Chắc rồi ai cũng ... bỏ đời đi tu!V ĐỀ 8

Nhn sinh. một giấc mộng di
Giật mnh tỉnh thức. tiếng ai đang cười?
C em. bn giấc mộng đời
Ma xun lại đến. ngn lời chim ca!V ĐỀ 9

Giai nhn. ai chẳng muốn gần ?
Tnh nồng. ai chẳng bng khung kiếm tm ?
Thế nhn. l giống hữu tnh!
Trn trời. dưới đất. chỉ mnh được sao ?Nguyn Lạc
 

 

 

art2all.net