Nguyên Lạc

 

XUÂN VỀ

 Một nhành mai khoe sắc
Xuân về rồi phải không?
Chim líu lo ca hát
Sao sầu động trong ḷng?
.
Mây trắng trời lam bay
Về phuơng nào ai biết?
Tóc xanh giờ có hay?
Màu thời gian da diết!
.
Năm cũ rồi giă biệt
"Vó câu vèo qua song"
Lột vỏ từng tờ lịch
C̣n chữ sầu bên trong
.
Một nhành mai nở sớm
Xuân về người biết không?
Ngày mới hương xuân đượm
Sao lệ ứa lưng tṛng?!
.
Một khối t́nh rất cũ
Sao hoài mới trong tâm ?!

Nguyên Lạc
 

 

art2all.net