NGUYỄN MINH PHC

 

 

SƯƠNG MỎNG PLEIKU
  

đợi từ những tối đầy trăng
Pleiku mờ khi sương giăng kn trời
d quỳ vng đến chơi vơi
chn ai thả dốc gi mời mọc bung

đường chen sương mỏng gi luồn
đm rơi xuống nh trăng sung ngỡ ngng
khi trời vắt nhẹ ma sang
trn qua con dốc quỳ vng rưng rưng

phố cao như ni chập chng
sương th mỏng qu mịt mng nghing vai
nghe đm rơi xuống thật di
hay ti nu bng quờ tay nhặt chiều

Pleiku giờ chợt nhớ nhiều
dốc tri ngy thấp dặt du phố cao
hnh như ti lỡ lần no
vn mn sương mỏng chạm vo mắt em...

nguyễn minh phc
 

 

art2all.net