NGUYỄN MINH PHÚC

 

 

 

tôi và hạt bụi

hắt hiu cơn gió lưng chiều
tôi ngồi đếm những liêu xiêu đời ḿnh
nghe từng hạt bụi buồn tênh
lăn dài hư ảo chỗ nằm tàn phai

c̣n ǵ đây những sớm mai
mịt mùng nắng sớm phôi phai mưa chiều
c̣n ǵ đây những tiêu điều
chơi vơi thân phận bọt bèo gối chăn

đêm nằm buồn đă di căn
mà nghe đá sỏi trôi lăn phận người
đành thôi cơn mộng ră rời
tiếng chiêng trống gọi cuối đời âm u

khẽ khàng hạt bụi thiên thu
tôi về t́m gặp phù du đời ḿnh
chỉ c̣n tiếng vọng vô minh
đêm nằm nghe gió trở ḿnh chao nghiêng...

nguyễn minh phúc

 

 

art2all.net