NGUYỄN  SNG TRẸM

 

 

CHIỀU BN RẠCH BA CHA
Nhớ thời nắng kht da lưng
Lội con rạch cạn quậy bn bắt tm
Chiều về tht tht trận đn
Mấy con tm, tp lon ton trong thng

Bao năm nước vẫn lớn, rng
M ngy thơ ấy đi khng trở về !
Bao năm vẫn một miền qu
M sao giờ lạ bốn bề nước sng
Giờ con rạch nhỏ đu cn
Mnh n ti với chiều mng mnh chiều


Thng ging 2019

NGUYỄN SNG TRẸM
 

 

art2all.net