NGUYỄN  SNG TRẸM

 

 

ĐỌC LẠI BI THƠ CŨ


      + Tặng anh L Trc Khanh
 

 

Tnh cờ đọc lại bi thơ cũ
Giật mnh đ gần năm mươi năm !
Mu giấy ố vng theo năm thng
Ti cũng a vng mu thng năm

Bi thơ của ngy xa xưa ấy
Ti gửi nỗi buồn tuổi hai mươi
Trang bo KHƠI DNG người giữ lại
L giữ dm ti một khoảng trời !

Bi thơ chm khuất qua năm thng
K ức hoang tn cuộc bể du
Ti tuổi hai mươi đời lận đận
Một khoảng trời thơ lạc mất nhau

Tnh cờ đọc lại bi thơ cũ
Lng nghe thổn thức những ma đi
Cu thơ giờ cũng mờ bụi phủ
Ti cũng mịt m dấu chim di

Tnh cờ đọc lại bi thơ cũ
Gặp lại ti ngy tuổi hai mươi
Buồn treo một gc trời viễn xứ
Ngoảnh lại, ừ thi đ cuối đời !


Đầu thng 01/2019
NGUYỄN SNG TRẸM ( hoaimacthanh)

 

 

 

art2all.net