NGUYỄN  SNG TRẸM

 

 

VẠT NẮNG THNG MƯỜI
+ tặng b x L. Lan
 Anh xin lm vạt nắng thng mười
Hong bờ mi xưa một thời nồng ấm
Sợ bn tay khi đng về gi lạnh
Anh sưởi ngy qua hết ci trăm năm !

Anh xin lm vạt nắng lặng thầm
Xua tan đi những ngy ging bo
Giữ mi mu tươi cnh hoa ci trn o
Sợi chỉ hồng đ buộc chặt đời nhau

Đu giữ được thời gian trn sợi tc bạc mu
Khi ta đ qua gần hết một đời du bể
Cầm tay nhau để nghe ấm chiều bng xế
Niềm yu đầy trong khe mắt rưng rưng !

Chuyến tu đời sẽ đến ga hong hn
Anh hay em ai l người đưa tiễn trước ?
Số phận cuộc đời đu thể no biết được
Chỉ nghĩ đến thi cũng rất đỗi ngậm ngi !

Anh xin lm vạt nắng chiều rơi
Thng mười về hong bn tay ấm
Xin thời gian hy tri qua chầm chậm
Cn giữ trong nhau hạnh phc thuở ban đầu


Ngy 09/10/20
NGUYỄN SNG TRẸM

 


 

 

art2all.net