Nguyễn Vũ Sinh

 

 

TRỜI THÁNG MƯỜI T̀M ĐÂU GIỌT MƯA NGÂU?

 

 

 

 

Cỏ rêu phế trên lối mờ dĩ văng
Ḷng hoang mang qua mỗi bước cỏ vàng
Ngỡ ta như loài mây trời phiêu lăng
Lá khô tàn rơi rụng đợi mùa sang.


Qua ngàn lối xưa cỏ hoa xanh biếc
Trên dặm về sương rụng trắng bờ lau
Tay gầy guộc che mảnh đời lem ướt
Nghe trên vai sương gió phủ bạc nhàu.


Con đường vắng đôi chân côi đếm bước
Mười ngón khua vọng nhịp gơ âm sâu
Tay vuốt mặt làn da hằn trăm lớp
Trên đầu lơ thơ tóc rối bạc màu.


Hoàng hôn xuống đă buông vàng nắng xế
Ṿng quay thời gian rồi cũng qua mau
Tay vuốt mặt trong chiều tà gió lộng
Trời tháng mười t́m đâu giọt mưa ngâu?

"Hóc Bà Tó"-17h00-01-10-2020
NGUYỄN VŨ SINH
 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net