Để nghe được nhạc của CD này, xin download Adobe Flash Player

 

 

 

Hoa Vàng Mấy Độ

Cho Đời Chút Ơn

Có Nghe Đời Nghiêng

Có Một Ḍng Sông Đă Qua Đời

Yêu Dấu Tan Theo

 

 

trang nhân ái

art2all.net