NHƯ PHƯƠNG
 

MẠ TÔI


 
          Lại đến mùa Lễ của Mẹ,hầu như ai cũng nhớ Mẹ mình. Mạ tôi qua đời khi tôi còn ở trại Tỵ Nạn. Mặc dầu đời sống của Mạ tôi tương đối đầy đủ nhưng khi nghe người cháu ở ngoại quốc báo tin buồn thì lòng tôi như dao cắt. Tôi mong tới bến tự do để mua cho Mạ chiếc khăn quàng, chiếc áo len....Chưa được thực hiện điều đó cho Mạ, tôi đã khóc mấy đêm....
 
 Tin Mạ qua đời lòng quặn đau
 Bao năm nghĩ đến còn nỗi sầu
 Mong Mạ nhận quà con gởi tặng
 Chút lòng ghi nhớ ơn dày sâu.
 
 Nhưng Mạ đã đến cõi Niết Bàn
 Là niềm tin tưởng cho ủi an
 Nước mắt còn tuôn khi nhớ Mạ
 Một đời thương nhớ Mạ vô vàn.

 
Năm nay, chỉ còn hai người bạn của tôi là Nguyệt Thu và Đông Lan còn Mẹ.
Tôi vẫn thầm khen thật Phúc Đức cho gia đình hai bạn ấy.
 
Dầu tuổi đời bao nhiêu đi nữa; khi ngồi một mình, nhớ tới Mẹ, những hình ảnh Mẹ xa xưa, nhiều lúc ta ứa nước mắt.

Có những lúc ta " hành Mẹ", có những khúc quanh của gia đình....ta thương cảm Cha Mẹ xiết bao
 
Mẹ ơi, lớn khôn tuổi đời con
Vui thay ngày tháng được vuông tròn
Rồi tay nôi với ngọn đèn leo lét
Trái nắng, lòng Mẹ cũng héo mòn.

 
Luật tự nhiên, người đàn bà chịu nhiều khổ thân nên con nào cũng thương Mẹ. Ai không thương cha mẹ là người ấy có tâm lý bất thường.

Mạ tôi hiền, hầu như không lanh lợi, ít khi la mắng con cái, chưa bao giờ đánh hai chị, anh và tôi một roi.

Mạ tôi và Dì tôi đẹp, có tâm đạo nên Hai chị em có hai người chồng hết lòng lo cho gia đình. Ba tôi và Dượng tôi đều là người thương vợ. Mạ tôi mồ côi mẹ lúc 10 tuổi nên Mạ tôi không nấu nướng giỏi, cho nên khi tôi còn nhỏ Mạ tôi không dạy cho chị em tôi nhiều món ăn. Cũng như Dì tôi, khi ra đời tôi tự học nấu nướng.

Khi còn nhỏ, tôi nghe Mạ tôi ca Huế, bà chỉ biết vài điệu như Kim Tiền, Nam Bằng. Nhưng tôi hoàn toàn không ca được các bài ấy.
 
 Mạ cho con lời khuyên
 Ráng học, đạo hạnh nên người thiện duyên
 Mạ nguyện cầu khi thuyền ra khơi sóng chuyển
 Lòng chẳng muốn xa con, nhưng thế thời ngã nghiêng...

Vùng bán Nhiệt đới này nhiều hoa hồng đỏ. Cứ tháng Năm mùa Lễ Mẹ; nhìn thấy hoa hồng đỏ lòng vẫn còn bùi ngùi.
 
Còn mấy hôm nữa là đến MOTHER'S Day. Mong các Bà Mẹ nhận Hoa Hồng Đỏ Là biểu tượng Tình Cảm Cao Cả giữa Mẹ và Các Con.
 
 Hoa hồng thay thế ngàn lời
 Mẹ hiền cao quí một đời hy sinh
 Mẹ cười như ánh bình minh
 Cho tuổi thọ mẹ Thắm Xinh cuối đời.

 
 
 Như Phương
 SJ. Mùa Lễ Mẹ 2016

 

 

art2all. net