NHƯ PHƯƠNG
 

 

ANH HÙNG
 

 


 Nhớ tới các anh đã xã thân
 Dẫu bia mộ đã tàn theo thời gian
 Vẫn còn đây trong tâm khảm mọi người
 Biết linh hồn các anh vẫn mỉm cười
 Chất ngất tình yêu tổ quốc
 Đâu đây đất nước
 Trong ý nghĩa tự do
 Nén hương cho những người nằm xuống đó
 Thì thầm lòng biết ơn qua mây
 Anh hùng vô danh muôn thuở còn đây
 
 
 Như Phương
 SJ. Memorial Day. 2016

 
 

 

art2all. net