NHƯ PHƯƠNG
 


BÂNG QUƠ
 


Những sợi tuyết mỏng manh
Rơi rơi che mờ mảnh hồn trống vắng
Chữ nghĩa lơ thơ, chìm trong mảng trời xanh
Của ngày hôm qua hé nắng
Tìm cánh chim qua mành
Gởi nhau dấu thời gian xao lảng
Nhớ tiếng hát Hà Thanh
Mưa Rơi của Huế hay tuyết trắng xứ giá băng.
Thà như giọt mưa trên tượng đá trong công viên im vắng.
Người ơi, tiếng hát qua không gian.


Như Phương
Dec.11,2016
  

 

art2all. net