NHƯ PHƯƠNG
 


BỒI HỒI
 

 
 Này em, có bồi hồi mơ về chốn cũ
 Áo trắng in màu nắng Hạ thật nồng
 Cành phượng thắm dịu dàng bên sông
 Hãy bắt cùng ta thời gian vụng dại.
 
 Suốt dặm đường dong ruỗi mất tháng ngày
 Này em, thời gian không còn gì để đong đếm
 Ta với tay hái trái muộn bên thềm
 Cơn gió nhẹ mơn đồi xanh, hoa lá.
 
 Cho thời gian lắng đọng khi chiều tà,
 Có còn chút tình không em,
 Hoài niệm đẹp là giây phút êm đềm
 Là cành phượng bên giòng sông thuở ấy.
 
 Là Hương Giang, là bóng chiều Thiên Mụ
 Là màu đỏ luyến lưu soi bóng nước xanh
 Em là mảnh trăng huyền soi lòng ta một đêm thanh
 Đây rồi ấu thơ và tuổi vàng tao ngộ.
 
 Như Phương
 TX. July 1,16
 

 

art2all. net