NHƯ PHƯƠNG
 

BỖNG NHỚ
 ( Nhân có anh Lãng ở TN FW bài Lối Xưa Thành Nội)

 

Để nhớ Huế - Tranh Đinh Cường


 Chiều nay Cali mưa bụi bay
 Lòng bồi hồi quay quắt nhớ Thành Nội
 Những chiều mùa Đông xa xôi
 Cửa thành Đông Ba, Thượng Tứ xao xao gió bấc
 Mưa lác đác ....
 Đường về Âm Hồn, Hiển Nhơn, Tây Lộc, Cầu Đất, Anh Danh..
 Nghe tái tê lạnh...
 Tuổi đời càng già
 Ôi quê xa
 Ấu thơ còn trong tấc dạ
 Đã khóc như khi rời
 Áo Mẹ để vào đời...
 Chút hồi tưởng những giọt café phố xưa
 Nhìn những dáng áo trắng trong mưa
 Đẹp làm sao lời thơ trên giấy pelure
 Rồi mặc cho gió đưa....
 Nghe hồn mộng mơ đến bao giờ...
 Tóc đổi màu, ta không quên Thành Nội
 Em không quên Vỹ Dạ, Nam Giao từng lối
 Nhắc nhở chút thôi
 Đừng để lòng chùng rơi
 Tuổi Vàng cần vui niềm vui
 Quên đi nỗi buồn chơi vơi.
 
 Như Phương
 April 8 2016
 
 

 

art2all. net