NHƯ PHƯƠNG
 

 

CÁM ƠN ANH HY VĂN
 
 Thời gian hưu trí thấy ngày dài
 Đi đây đó, rồi cũng nghỉ ngơi
 Những bóng hình đẹp anh trao tặng
 Bao nhiêu thưởng lãm, lòng mê say.
 
 Hoa lá, chim chóc đủ muôn màu
 Trăng sao, đồi núi, đá trên cao
 Mây trời lướt gió tô ngàn mộng
 Thuyền sớm theo dòng, đẹp xiết bao...
 
 Mảnh hồn nghệ sĩ dâng cho đời
 Đam mê hôm sớm nét tinh khôi
 Ai biết công lao người viễn xứ
 Lòng biết ơn nói sao thành lời.
 
 Như Phương
 Niagara .Trung Thu 2016


 

art2all. net