NHƯ PHƯƠNG
 


CÁNH HẠC
 Nước mắt cho Thân trọng Tuý Ngọc


 
 Vào đời, Quảng Ngãi đường đi khó
 Sư Phạm hun đúc một tinh thần
 Mặt trời đốt nóng tình hiến dâng
 Cô giáo trẻ vượt đường hiểm trở
 
 Ai biết nụ hoa non mới nở
 Vườn Nguyệt Biều gió nhẹ thoáng hiền
 Phan Châu Trinh bờ sông bình yên
 Đã ươm tình trong lòng bao trẻ
 
 Tha hương thăng hoa trong kinh kệ
 Tịnh Độ bao thời giới luật minh
 Phật Pháp thiên thông ở quanh mình
 Mong mọi điều lành trong thiên hạ
 
 Đã thấm nhuần Vô Thường Nhân Quả
 Thông nghiệp lực, nên vẫn nụ cười
 Câu chuyện với bằng hữu vẫn tươi
 Cho bạn vui, ai ngờ lần cuối
 
 Ngọc còn xanh, bên kia thế giới
 Đời Trai tịnh, Lạc Quốc thông đường
 Mong bạn nhẹ đường cõi Tây Phương
 Bằng hữu xa gần N tình thương mến
 
 Những dấu chân ngày ai mới đến
 Nghe mãi lưu dấu lòng trung trinh
 Nhớ nhau tình sách vở chúng mình
 Vui vì Ngọc mỉm cười cõi Phật.
 
 Như Phương
 Jan.2017
 


 

art2all. net