NHƯ PHƯƠNG
 

CÁNH HOA AN LẠC
 

 


Một cánh sen nở trên ngàn xanh,
Giữa trăm đóa sen chốn nội thành,
Tâm ý tìm nhau trong tĩnh lặng
Sen như chất ngất nghĩa an lành.

Như Phương

May 27 2015

 

 

 

 


 

art2all.net