NHƯ PHƯƠNG
 

 

CHA TÔI

Mẹ cha, ơn nghĩa sinh thành,
Nuôi nấng, hi sinh, nhọc nhằn....

Thời gian qua nhanh,
Khi biết ngõ ngách của đời,
Mới thấy cha mình quả là một nét son;

Không sắc dục, không bạc bài,
Cần cù một đời, quanh quẩn bên con.
Người ơi,
Nén hương hôm nay nguyện cầu:
Người ngự cõi Niết bàn
Bên Mẹ hiền thảnh thơi.


Như Phương
Mùa Father's Day 2015

 


 

art2all.net