NHƯ PHƯƠNG

 

 CHỜ CHÚT NẮNG

 Ta chờ chút nắng ấm nồng,
Sưởi dòng sông cũ, cho hồng má ai.
Ta mong một chút sương mai,
Cho đào ươm mộng, bên mai rỡ ràng.
Hồ xinh nước biếc mơ màng,
Thác nguồn, hoa lệ tuôn tràn ánh sao.
Ta chờ chút nắng xôn xao,
Cho tan lệ đá bám vào thác xinh,
Xoay vần chuyển hướng hành tinh,
Ngày qua, đêm tới sắc hình tươi vui.

NP. Jan. 10.2014

 

art2all.net