NHƯ PHƯƠNG
 


CHƠ VƠ
 Giá buốt cho lòng thêm chơ vơ
Tìm bước chân chim nhỏ
Con sóc trên dấu tuyết ơ thờ
Chúng sinh như tình thơ.
Nhớ tách cafe năm xưa
Chocolate vẫn còn đó
Đam mê thôi bỏ lở.
Bầu khí quyển cơ hồ
Ngăn bước chân trên phố
Muốn tìm màu Giáng Sinh đỏ
Pointesia góc phòng nhỏ
Cười trong ánh đèn mờ
Chút ấm từ nhạc khúc xưa còn mộng mơ.

Như Phương
Dec.16, 2917
  

 

art2all. net