NHƯ PHƯƠNG

 

CHUỒN CHUỒN
Tặng Thu-Hương
 


Bờ sông tuổi nhỏ một thời
Chuồn chuồn màu ớt bắt chơi mỗi ngày
Bến Ngự thuở ấy thơ ngây
Đôi cánh lụa mỏng trong tay,thật mừng
Kỷ niệm, cài trên áo choàng
Nhớ chuồn chuồn nhỏ mơ màng lượn bay.

Như Phương
Mar. 24 2015

 

 

art2all.net