NHƯ PHƯƠNG

CON ĐÒ TRÊN GIÒNG SÔNG HƯƠNG

 Tôi nhận một tấm hình
Gợi nhớ nhung thiết tha.
Cảnh Thiên Mụ thanh bình
Với con đò chèo qua

Hoa nắng rơi lác đác
Trên giòng sông xanh xanh
Mái chèo rung điệu nhạc
Êm đềm một bức tranh

Hoa vàng trên bến vắng,
Bên này là Long thọ
Nhìn Thiên Mụ mơ màng,
Nghiêng nghiêng cành phượng đỏ

Quê hương bao ý nghĩa,
Người xa, sao không quên
Phiến sầu nghe thấm thía
Giòng sông lẫn con thuyền,

Bây giờ,

Bắc Mỹ giữa mùa Đông,
Rượu nồng cho môi ấm,
Nghe điệu luân vũ hồng,
Suối hồn theo thanh âm

Vui, buồn ngày tháng cũ,
Tha hương, sầu mênh mang
Hiểu nhau, niềm tâm sự,
Cảm ơn người cưu mang.


np/jan 16 2014

 

art2all.net