NHƯ PHƯƠNG
 


ĐÁ

  

Người giả mang tâm hồn sỏi đá
Tìm rong rêu giòng sông chảy qua
Đá chảy giọt buồn cho người cam chịu
Đá trở mình theo bước vắng xa

Như Phương
SJ .4/9/16

 

 

 


 

art2all. net