NHƯ PHƯƠNG
 


ĐÂU
 
 Thời gian qua, tuổi trẻ đâu còn
 Sáu mươi, bảy mươi...tạm vuông tròn
 Ai níu giòng đời trôi mải miết
 Gió, mây, cho thoải mái tâm hồn
 
 Khắc khoải với lửa đỏ rực đường
 Nay thuyền đã cập bến muôn phương
 Bác ái từ tâm ngày ôn luyện
 Gieo chi cho người nỗi mông lung
 
 Giả như ngày tháng đang êm trôi
 Thời gian này, có chút thảnh thơi
 Cám ơn Trời Đất cùng Phước Báu
 Gia đình Bè Bạn, qua nụ cười
 
 Giải thoát do ngộ cõi nhân sinh
 Thiên đàng, Cực Lạc ở quanh mình
 Vô Minh giải mã trong lời Phật
 Già trẻ đương nhiên luật chúng sinh
 
 Có nụ cười hãy chia cho nhau
 Tâm con người biến đổi cơ cầu
 Xứ rộng mở tìm thêm bồ tát
 Để cho đời bớt nghĩa nông sâu.
 
 Ai đã bước chân đến xứ này
 Ngoảnh nhìn chốn cũ ta đã hay
 Rảnh rỗi mong tìm niềm an ủi
 Thăng hoa trong kinh tạng mỗi ngày
 
 Như Phương
 Dec.29/2016
 

 


 

art2all. net