NHƯ PHƯƠNG
 


ĐẦU THÁNG BA
 


 
 Ta mừng TẾT khi còn thơ
 Tuổi Vàng ngày tháng không mong chờ
 Ô hay lòng vui nhìn tờ lịch đầu tháng Ba
 Đông lùi, Xuân sắp đến với ta
 Thôi nhé âm thanh chiều tà
 Bình minh khơi dậy sức sống con người
 Hoà lên trong ngày hội Xuân thời
Khúc nhạc của Strauss và Mozart
 Của tháng Ba
 Tác phẩm bất hủ thời xa xôi
 Muôn đời
 Ca tụng cảm quan trong cảnh đẹp ngàn hoa
 Vào tháng Ba
 
 Như Phương
 March 1, 2016

 

 

art2all.net