NHƯ PHƯƠNG


ĐOÁ HỒNG VALENTINE'S

 


 Đoá hoa hồng nói lời thủy chung
 Đóa hồng ghi dấu trái tim nồng
 Đến em như những ngày hò hẹn
 Dẫu thời gian ghi vết thăng trầm
 
 Phiến đá tròn có dấu tim non;
 Phong tỏa tình người vết vuông tròn
 Phảng phất hưong tình còn trọn vẹn
 Phương trời vàng đá mãi sắt son
 
 Cám ơn Trời ý nghĩa cuộc đòi
 Có nhau như gió nước biển khơi
 Con đường hội ngộ vòng tay đón
 Cho nhau tình ấm thay cho lời
 
 Bao nhiêu sóng gió thuyền đã qua
 Buồm vững tay chèo trước phong ba
 Bên gối ta nghe bài hát cũ
 Bềnh bồng âm hưởng của ngày qua
 
 Như Phương
 Feb. 11 2015

 

art2all.net