NHƯ PHƯƠNG
 


ĐƯỜNG HOA

Tặng Nguyệt Thu

 


 

 
 Con đường Jacklin, qua ngọn đồi
 Hoa hồng reo cười trong nắng mai
 Bóng Palm xanh điểm viền bờ đá
 Lòng ai hoà theo tiếng chim ca.
 
 Milpitas ai qua lối thênh thang
 Nắng tô màu hồi tưởng miên man
 Từ thuở tóc cao nguyên nhuộm nắng
 Tà áo bay bay trong gió Lâm Viên...
 
 Thu, Phương nhịp đời mới trong sương
 Tay mẹ rời xa, lòng vấn vương
 Bỡ ngỡ giữa khung trời thơ mộng,
 Anh Đào chào đón mọi góc đường.
 
 Căn gác đơn sơ, dốc tần ngần
 Hoa quì thơm lối Bùi thị Xuân
 Con đường hoa nay bước chân lạc
 San Jose và Dalat lại thật gần.
 
 Như Phương
 3/9/2016

 


 

art2all. net