NHƯ PHƯƠNG


GIÁNG SINH MỜ SƯƠNG
 

 
 Sáng sớm, sương tỏa mờ
 Ngày giáp Giáng Sinh còn ấm
 Bầu trời còn tỏ
 Sương còn giăng hàng cây trụi lá âm thầm
 Người bản xứ mong tuyết đổ
 Cho "Đêm Thiêng Liêng " hoa óng ánh ngoài sân
 Tuyết đẹp, sương không kém nên thơ
 Đã xoá bớt hoài niệm
 Vẫn còn thấy con đường quanh hồ
 Sương và những nụ anh đào mới chớm
 Như trong huyền thoại tuổi thơ
 
 Như Phương
 Dec.23,15

 

 

art2all.net