NHƯ PHƯƠNG

GIỌT SỮA TỪ TRỜI

 


 


Là những giọt sữa từ Thiên đình,
Rơi rơi xuống miền cỏ xinh xinh,
Bạch ngọc, quỳnh hoa đêm tỏa ngát,
Chờ em dáng tiên nữ lung linh .

Bao nhiêu hương sắc trong lòng tay
Chén trà, câu thơ kẻ mê say
Sương khuya nhẹ phủ thêm tuyệt mỹ
Phỉ công chăm bón biết bao ngày.

Như Phương
SJ. May 15 2015

 


 

art2all.net