NHƯ PHƯƠNG

GỖ ĐÁ TRỞ MÌNH


 
Người đã gợi nét Huế tình,
Làm mường tượng gương mặt những cậu học trò,
Tập tành
Nâng li cafe góc phố
Nội Thành.
Hay là người lữ hành, hôm nay tóc muối tiêu,
Có thấy tâm hồn hằn gỗ đá,
Gió Nam hâm nóng bến hoang liêu,
Ửng dôi má hồng mùa Hạ
Thừa Phủ đò chiều,
Còn không bóng cây la đà
Bên bến dấu yêu,
Lữ khách ơi,

phải chăng nỗi lòng người phương xa?

Như Phương
SJ. Aug.15.
 
 


 

art2all.net