NHƯ PHƯƠNG
 

HỒNG THẮM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màu đỏ thắm cành hoa hồng
Đưa tuổi trẻ vào mộng đẹp
Vườn xưa ươm tình thơm nồng
Vườn nay e chừng khép nép
Thời gian bén chút rêu phong
Mặt trời có bao thiên kỷ
Hồng đỏ vẫn đẹp muôn lòng
Đoá Hồng cho vợ yêu quí
Lặn lội qua bao núi rừng
Đóa hồng cho người chung thủy
Ngày về ấm một trời thương.

Như Phương
Mùa Valentine's 2017

 

 

art2all. net