NHƯ PHƯƠNG


LỜI VỚI CHỊ
Thành KÍnh Phân Ưu vói chị TN

Xa xưa trên lối phượng Nội Thành
Đôi mắt huyền dáng liễu thanh thanh
Băn khoăn trong nét, lần mới gặp
Mới biết đất trời trong mong manh.

Vô thường một cõi trời u minh
Hoa nở Đao Lợi rực cung đình
Đau thương là tiếng kinh hôm sớm
Một bước thoả nguyện Phu Thê tình.

Như Phương
Jan 9, 2016

 

 

art2all.net