NHƯ PHƯƠNG

MÂY

 


 Cứ lang thang qua miền cỏ biếc cuối mùa
Gió ơi đừng thổi cuốn mây đi
 Để trăng qua cửa sổ, ánh thủy tinh nhẹ lùa
Nghe nhạc, thơ gọi tên tuổi xuân thì
Trời với mây, hồn trong nhạc, mộng vừa
Thơ và rượu, tình tràn nẻo ý
Ngàn nẻo xưa
Mây vươn nước lặng, hẹn tình chim di

Như Phương
Nov. 2015

 

 

art2all.net